Publicerad

Som förare är du representant för Göteborgs Stad

Tänk på att när du kör serviceresor för Göteborgs Stad så representerar du inte bara ditt trafikföretag utan även Göteborgs Stad. Du blir vårt ansikte utåt.

Det innebär att du alltid ska följa gällande trafikregler som exempelvis bestämmelser om tomgångskörning, blinkers och hastighet. Så håll hastigheten och stäng av motorn. Du syns när du gör misstag och omgivningen reagerar på dessa händelser.

Befinner du dig i bostadsområde ska du tänka på att inte störa omgivningen och vara så tyst som möjligt. Hög volym på radion och mobilsamtal i och utanför fordonet stör boende.

Det här kommer naturligt för många av er medan andra behöver påminnas då och då om vad man behöver tänka på i sin roll som förare för serviceresor i Göteborgs stad.

Vi önskar dig en riktigt bra dag!

Publicerad

Trafik runt Älvsborgsbron

Inom kort börjar jobb och skolor och trafiken kommer bli mer intensiv på de flesta ställen. Förbättringsarbeten kommer pågå på Älvsborgsbron till den 15 september så resor över bron och i dess närhet kommer påverkas av detta under några veckor. Serviceresor utför många resor till såväl Kannebäckskolan i Grimmered som Hökegårdsskolan i Länsmansgården där Älvsborgsbron är en viktig länk. Det kommer bli trafikintensiva veckor. Håll dig uppdaterad på trafiken.nu/goteborg

Vi vill påminna dig om:

Du som kör serviceresor i gröna fordon kan använda de särskilda kollektivtrafikpåfarterna i anslutning till bron. (Kör långsamt över vikkäpparna)
Byt bra alternativa vägar med andra förare.
Hör av dig till serviceresors trafikledning när något händer som påverkar er resa.

Serviceresor har även sett över körtiderna kring området.

 All ny information som berör Älvsborgsbron kommer att publiceras här på förarwebben.