Publicerad

Problem vid Älvsborgsbron

Serviceresor har fått information om att det varit problem för våra gröna fordon att använda kollektivtrafikpåfarterna till Älvsborgsbron. Vi har därför kontaktat Trafikverket. De bekräftar att det har varit en del problem kring uppfarterna till Älvsborgsbron, där många hamnat i kollektivtrafikspåfarterna, och därmed har ordinarie kollektivtrafik har blivit försenad. Man har satt in flaggvakter och det är dessa som hindrat de gröna fordonen. Trafikverket har lovat att informera flaggvakterna om de gröna fordonen under måndagen 24/6. Det är trafikverket som är den beslutande myndigheten i frågan.

Vår förhoppning är därför att det kommer att fungera bra med start under tisdagen 25/6. Vi beklagar de problem som uppstått.

Publicerad

Använd Älvsborgsbrons kollektivtrafikpåfarter

Högsboleden stängs för bilar men är öppen för dig som kör serviceresors gröna fordon.
På fastlandssidan stängs till exempel påfarten från Högsboleden för biltrafik och hålls öppen endast för bussar och serviceresor-fordon, och detsamma gäller för Ivarsbergsmotet på Hisingssidan. Kör du serviceresors gröna fordon kan du med fördel välja dessa vägar, trafiken ska normalt flyta på för våra fordon och kollektivtrafiken och du slipper då köerna vid och på påfarterna upp till Älvsborgsbron.
Som förare har ni kanske fler och andra tips på tillfälliga genvägar som underlättar framkomligheten vid olika slags trafikpåverkande omläggningar. Kom ihåg att dela med er av dessa till varandra.

Publicerad

17 juni påverkas trafiken kring Älvsborgsbron

Måndagen den 17 juni läggs trafiken om med anledning förbättringsarbeten på Älvsborgsbron. Detta arbete varar till 15 september. Läs mer om hur trafiken läggs om på Trafik Göteborg.

I samband med omläggningen har man reserverat kollektivtrafikfält i anslutning till bron. Trafikföretagens gröna fordon som kör serviceresor på uppdrag av Göteborgs Stad har fått tillstånd av Trafikverket att köra i dessa särskilda kollektivtrafikfält. Detta är ett försök för att se om den särskilda kollektivtrafiken kan rymmas med linjetrafiken vid en sån här åtgärd. En bidragande orsak till möjligheten att prova detta under avstängningen är att de gröna fordonen endast kör samhällsbetalda resor och att de med sin färg är lätta att urskilja.

Området till Älvsborgsbron kommer att få vikkäppar, som även personbilar kan köra över. Det man skall tänka på är att köra långsamt över dem. Serviceresor har även sett över körtiderna kring området. Sommartrafiken börjar vecka 25, vilket underlättar för trafiksituationen.  I mitten av augusti kommer effekterna av arbetet på Älvsborgsbron vara större i trafiken.  All ny information som berör Älvsborgsbron kommer att publiceras här på förarwebben.