Kvalitetskontroller

Vi på färdtjänsten kontrollerar att trafikföretagen lever upp till alla krav på kvalitet. Det gör vi på olika sätt.

Vad tycker resenärerna? Kundundersökningen Anbaro ger svar

Vi gör en telefonundersökning bland våra resenärer. Den kallas för Anbaro. Där frågar vi bland annat hur resenären upplevde sin senaste resa. Överlag får förarna mycket höga betyg för bemötande och service.

Klagomål, beröm och olyckor – i händelsedatabasen finns allt

Färdtjänstens kundservice tar emot samtal med frågor, beröm och klagomål varje dag, från såväl resenärer som förare. I händelsedatabasen samlar vi allt, även information om olyckor och tillbud. Statistik över olyckor och tillbud sammanställs varje vecka, och vi kommer att visa utdrag ur den statistiken här snart.

Vi tar stickprov genom inspektionsresor

Vi som jobbar på färdtjänsten gör även så kallade inspektionsresor. Under dessa inspekterar vi hur väl färdtjänstresorna fungerar. Då tittar vi bland annat på:

  • att föraren har tillräckliga språkkunskaper för att utföra uppdraget
  • att vi får trevligt bemötande
  • att vi får hjälp till och från fastighetens dörr
  • hur föraren hanterar legitimationskontrollen
  • att vi får hjälp i och ur bilen
  • att vi får hjälp med bilbältet
  • att vi får hjälp med eventuellt handbagage
  • att fordonet är helt och rent på insidan och utsidan
  • att det inte luktar rök i fordonet