Om serviceresor

Den här webbplatsen har vi tagit fram för att underlätta för dig som förare att ta reda på vad som gäller och få veta vad som händer. Tanken är att du enkelt ska kunna nå aktuell och viktig information om serviceresor. Vi vill också veta vad du tycker. Hör av dig om det är något du saknar eller vill veta mer om! Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt. Det går också bra att kommentera inlägg på sidan. Alla kommentarer förhandsgranskas, så det dröjer oftast upp emot en arbetsdag innan de syns på sidan.

Serviceresor – mer än bara färdtjänst

Alla serviceresor för Göteborgs Stad upphandlas av trafikkontoret, avdelning serviceresor. Serviceresor omfattar:

 • färdtjänstresor
 • arbetsresor
 • studieresor
 • skolskjuts
 • LSS-resor
 • tjänsteresor

Läs mer om färdtjänst och de andra typerna av resor på www.goteborg.se/fardtjanstresor

Kraven och villkoren som gäller i avtalet för personbilstrafik

På sidorna Utbildningkrav och Fordonskrav kan du läsa om de krav som ställs på dig som förare och på det fordon som du kör. På sidan Kvalitetskontroller berättar vi om hur vi kontrollerar att kraven följs. Nedan hittar du den fullständiga kravspecifikationen och de avtalsvillkor som gäller.

Kravspecifikation för personbilsavtal

Avtalsvillkor för personbilsavtal

Företagen som kör serviceresor enligt personbilsavtalet är

 • Göteborgs buss
 • Majvallen taxi
 • Majvillan Transport
 • Sandarna Transporter
 • Taxi Göteborg
 • Taxi Kurir