Godkända utbildare

Följande företag är godkända att hålla i grundutbildningen inför certifieringen. De bokar även in certifieringstillfället som Västtrafik eller Göteborgs Stads färdtjänst håller i. Vissa av företagen erbjuder även utbildning i exempelvis hjärt- och lungräddning och sparsam körning.