Fordonskrav för rullstolsbil och rullstolsbuss trafikavtal 2016

Detta är exempel på krav, utförligare beskrivning och ytterligare krav finns i avtalstexten. Ramavtal Serviceresor 2016

 Samtliga klass 1-fordon och klass 2B-fordon ska

  • vara utrustade med transportrullstol.
  • vara utrustade med motorvärmare alternativt parkeras i uppvärmt varmgarage. I de fall fordonen har en elektrisk motorvärmare ska Trafikföretaget kunna visa att det har en avsedd plats med eluttag för dessa fordon samt att fordonen kan värmas upp oberoende av varandra.
  • vara utrustade med backkamera.

Miljökrav

Samtliga klass 1-fordon, klass 2B-fordon och klass 4 –fordon ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 80% fossila drivmedel. Kravet gäller för varje fordon och som ett genomsnitt under en tolvmånadersperiod.

Övriga krav finns i bilagan Specialfordon 2014

Specialfordon2014