Utbildningskrav

Behöriga förare kategoriseras i fem kategorier, steg 1-5. Endast förare som uppfyller följande krav är behöriga att utföra uppdrag för Göteborgs Stad. Beslut om behörighet i steg 1-2 fattas av trafikföretaget och anmäls till serviceresor. Trafikföretaget ansvarar för samtliga kriterier för att säkerställa stegbehörighet har uppfyllts. Beslut om behörighet i steg 3-5 fattas av serviceresor efter ansökan från trafikföretaget/föraren, och är tidsbegränsade till som längst 2020-06-30. Serviceresor äger rätt att återkalla utfärdad behörighet i steg 1-5 om förare inte uppfyller avtalskraven eller har visat allvarliga eller återkommande brister i utförande av uppdrag eller yrkesutövning.

I de olika behörighetsnivåerna ingår:

 1. Förberedandeutbildning (Samtliga)
 2. Språktest (samtliga)
 3. Hjärt- och lungräddning (från steg 2)
 4. Sparsam körning (från steg 2)
 5. Årlig vidareutbildning (från steg 2)
 6. Bemötandeutbildning (från steg 2)
 7. Grundutbildning och nationell certifiering (från steg 2)
 8. Påbyggnadsutbildning (från steg 3)
 9. Särskild säkerhetsutbildning (från steg 4)
 10. Trappklättrarutbildning (Steg 5)
 11. Försteförarutbildning

Steg 1

Steg 1 ger behörighet att utföra allmänna uppdrag i ringa omfattning, vilket innebär uppdrag enbart i delområde 51 (resor utanför Planet).

För steg 1-behörighet ställs följande krav på föraren:

Vid förarens första uppdrag inom ramen för avtalet skall föraren ha:

 • genomfört förberedande utbildning.
 • språkkunskaper som minst uppfyller Europarådets språkskala nivå B1.

Steg 2

Steg 2 ger behörighet att utföra allmänna uppdrag i obegränsad omfattning.

För steg 2-behörighet ställs följande krav på föraren:

Vid förarens första uppdrag inom ramen för avtalet skall föraren ha:

 • genomfört förberedande utbildning eller grundutbildning.
 • genomfört ett språktest som visar att föraren har språkkunskaper som minst uppfyller Europarådets språkskala nivå B1 (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • genomfört grundutbildning samt erhållit nationell certifiering med behörighet AB eller ABC (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • genomfört utbildning i hjärt- och lungräddning. Utbildningen skall ha skett 2013 eller senare (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • genomfört utbildning i sparsam körning. Utbildningen skall ha skett 2013 eller senare (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • slutfört serviceresors bemötandeutbildning (senast 18 månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • deltagit på årlig vidareutbildning.

Steg 3

Steg 3 ger behörighet att utföra allmänna och särskilda uppdrag i obegränsad omfattning.

För steg 3-behörighet ställs följande krav på föraren:

 • Minst sex månaders arbetslivserfarenhet inom persontransporter, vård, omsorg eller annat serviceyrke som serviceresor bedömer som likvärdigt under den senaste femårsperioden (vid förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • Genomfört förberedande utbildning eller grundutbildning (vid förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • Genomfört ett språktest som visar att föraren har språkkunskaper som minst uppfyller Europarådets språkskala nivå B1 (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • Genomfört grundutbildning samt erhållit nationell certifiering med behörighet AB eller ABC (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • Genomfört påbyggnadsutbildning (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • Genomfört utbildning i hjärt- och lungräddning. Utbildningen skall ha skett 2013 eller senare (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • Genomfört utbildning i sparsam körning. Utbildningen skall ha skett 2013 eller senare (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • Slutfört serviceresors bemötandeutbildning (senast 18 månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • Deltagit på årlig vidareutbildning.

Steg 4

Steg 4 ger behörighet att utföra allmänna och särskilda uppdrag i obegränsad omfattning samt att utföra uppdrag med resenär sittande i rullstol under resan.

För steg 4-behörighet ställs följande krav på föraren:

Utöver de punkter som gäller för Steg 3 behörighet skall föraren även:

 • ha genomfört särskild säkerhetsutbildning (senast sex månader efter förarens första uppdrag inom ramen för avtalet).
 • ha genomfört grundutbildning samt erhållit nationell certifiering med behörighet ABC.

Steg 5

Steg 5 ger behörighet att utföra allmänna och särskilda uppdrag i obegränsad omfattning, att utföra uppdrag med resenär sittande i rullstol under resan samt att utföra trappklättringsuppdrag.

För steg 5-behörighet ställs följande krav på föraren:

Utöver de punkter som gäller för Steg 4 behörighet skall föraren även:

 • ha genomfört trappklättrarutbildning.

Försteförare

Försteförare har serviceresors uppdrag att inom det egna trafikföretaget vara handledare för andra förare vid trafikpraktik eller för kompetenshöjande åtgärder alternativt för utvärdering av förares lämplighet. Försteförare skall delta i serviceresors utvecklingsinsatser. Val av försteförare baserar serviceresor i första hand på personlig lämplighet utöver följande kriterier.