Helfoliering av fordon

Serviceresors vision är ’’Den goda resan för ett friare liv’’. Vi ställer höga miljökrav i vår upphandling och vill att fordonen i möjligaste mån ska köra fossilfritt. Som ett led i vårt arbete med miljö vill vi att även folieringen ska vara så miljövänlig som möjligt.

Observera att endast fordon som enbart ska köra serviceresor för Göteborgs Stad ska folieras.

Foliespecifikation och övergripande riktlinjer

Instruktionerna finns i tre versioner; för personbil, rullstolsbuss och rullstolsbil (Klass 4-fordon) Justeringar kan behöva göras för olika fordonsmodeller. Rådgör alltid med oss om det finns tveksamheter.

  • Helfolieringen ska utföras med PVC-fri folie, som ’’3M Envision Print Wrap Film 480Cv3’’ eller likvärdig från annan tillverkare.
  • Dekoren ska utföras enligt bifogad skiss och det är särskilt viktigt att den gröna går från mörkgrönt bak till ljusgrönt fram (se sid 3 i PDF-instruktioner). Även backspeglar och dörrhandtag ska folieras.
  • Logotyper och texter ska monteras som egna dekaler efter att folieringen är klar. Taklogotypens placering kan justeras något om bilen till exempel är utrustad med takantenn.
  • Kontakta oss för godkännande att använda texten fossilfri. Exempel på fordon som kan märkas med fossilfri är elfordon och gasfordon med gröngas-avtal.
  • Första fordonet i varje fordonsslag som folieras ska visas upp för och godkännas av Färdtjänsten innan fler fordon folieras av samma företag.
  • När fordonet inte längre ska köra för serviceresor för Göteborgs Stad ska hela folieringen tas bort.

Kontakt: Trafikutvecklare Tomas Hagelberg eller Jennie Liljenbring, via Göteborgs Stads växel 031-365 00 00.

Instruktioner och bilder

GrönPersonbil110

Instruktioner_Personbil

GrönRullstolsbil110
Instruktioner_Rullstolsbil

GrönRullstolsbuss110
Instruktioner_Rullstolsbuss

Här laddar du ner fullständiga instruktioner och filer (zippad fil för folieringsföretagen)

https://serviceresor.goteborg.se/190425foliering.zip