Fordonskrav för personbil trafikavtal 2016

Detta är exempel på krav, utförligare beskrivning och ytterligare krav finns i avtalstexten.

Följande mått ska uppfyllas för samtliga personbilar:

  • Sitsens höjd över mark får inte vara högre än 70 cm, och inte lägre än 55 cm
  • Från innertak till ovansida av sittdyna ska mäta minst 83 cm
  • Från framkant av ryggstöd bak till baksida av framstol med framstolen i bakskjutet läge ska mäta minst 65 cm
  • Från framkant av bakdörrens öppning till baksätesdynans framkant (i insteget) ska mäta minst 25 cm
  • Från dörröppningens övre kant till marken ska mäta minst 125 cm.
  • Bredd på framsätets sittdyna ska mäta minst 45 cm.
  • Bredd på baksätets sittdyna ska mäta minst 124 cm.

Samtliga personbilar ska därutöver:

  • ha plats för minst tre passagerare (utöver föraren).
  • ha minst fyra dörrar, som medger att resenären lätt kan stiga i och ur fordonet.

Miljökrav

Samtliga personbilar som används ska vara miljöbilar och uppfylla den definition för miljöbilar som gällde vid datum när personbilen togs i trafik första gången enligt vägtrafikregistret. Samtliga personbilar ska använda fossila drivmedel till högst den nivå som anges nedan. Kraven gäller för varje fordon och som ett genomsnitt under en 12-månadersperiod. Från den 1 juli år 2016 ska samtliga personbilar drivas med bränslen som utgörs av maximalt 80% fossila drivmedel. Från den 1 juli år 2018 ska samtliga personbilar drivas med bränslen som utgörs av maximalt 20% fossila drivmedel.

Trafiksäkerhetskrav

Samtliga personbilar ska ha en hög förmåga att skydda mot krockvåld. Personbilarna ska uppfylla kraven för skydd mot krockvåld som beskrivs i avtalstexten.