Fordonskrav för personbil från 1 juli 2016

Detta är några exempel på krav, utförligare beskrivning och ytterligare krav finns i avtalstexten.

Följande mått skall uppfyllas för samtliga personbilar:

 • Sitsens höjd över mark får inte vara högre än 70 cm, och inte lägre än 55 cm.
 • Från innertak till ovansida av sittdyna skall mäta minst 83 cm.
 • Fr��n framkant av ryggstöd bak till baksida av framstol med framstolen i bakskjutet läge skall mäta minst 65 cm.
 • Från framkant av bakdörrens öppning till baksätesdynans framkant (i insteget) skall mäta minst 25 cm.
 • Från dörröppningens övre kant till marken skall mäta minst 125 cm.
 • Bredd på framsätets sittdyna skall mäta minst 45 cm.
 • Bredd på baksätets sittdyna skall mäta minst 124 cm.

Samtliga personbilar skall därutöver:

 • ha plats för minst tre passagerare (utöver föraren).
 • ha minst fyra dörrar, som medger att resenären lätt kan stiga i och ur fordonet.

Miljökrav

Samtliga personbilar som används skall vara milj��bilar och uppfylla den definition för miljöbilar som gällde vid datum när personbilen togs i trafik första gången enligt vägtrafikregistret.

Samtliga personbilar skall använda fossila drivmedel till högst den nivå som anges nedan. Kraven gäller för varje fordon och som ett genomsnitt under en 12-månadersperiod.

 • Från den 1 juli år 2016 skall samtliga personbilar drivas med bränslen som utgörs av maximalt 80 % fossila drivmedel.
 • Från den 1 juli år 2018 skall samtliga personbilar drivas med bränslen som utgörs av maximalt 20 % fossila drivmedel.

Trafiksäkerhetskrav

Samtliga personbilar skall ha en hög förmåga att skydda mot krockvåld. Personbilarna skall uppfylla kraven för skydd mot krockvåld som beskrivs i avtalstexten.