Publicerad 2 kommentarer

Serviceresor i Kaliber 20:e och 27:e november

Sveriges Radios program Kaliber gör en serie radioprogram där beställare och utförare av serviceresor i Sverige granskas. Avdelningschef Peter Norling, Serviceresor intervjuas i bägge programmen. Taxi Göteborgs VD Jonas Nilsson intervjuas i programmet 27 november.

Program 1: 20 november I det första programmet får serviceresor uttala sig om insamling av förarförteckningar och vad dessa används till.

Program 2: 27 november I program två får både serviceresor och Taxi Göteborg uttala sig om att det förekommer förare som är dömda för brott.

Kommentar från serviceresor: Trafikföretagen ska, i egenskap av arbetsgivare, före anställning ta del av ett utdrag ur förarens belastningsregister. Utdraget visar brott fem år tillbaka i tiden och gallras därefter så länge inga nya brott skett under den perioden.

Taxiförarlegitimationen är avsedd att utgöra samhällets kontrollsystem för att säkerställa att olämpliga förare inte utför taxiresor, genom att transportstyrelsen kan återkalla taxiförarlegitimationen vid vissa brott. Trafikföretagens kontroll av taxiförarlegitimationen sker en gång per dygn genom en automatiserad avläsning mot transportstyrelsens register. Förare som vid kontroll visat sig ha ogiltig legitimation ska omedelbart spärras av trafikföretaget.

Lyssna på programmen

Programmen sändes i Sveriges Radio P1 den 20 november och 27 november, kl. 10.00. Det går att lyssna i efterhand via Kalibers sida på sverigesradio.se.

2 reaktioner på “Serviceresor i Kaliber 20:e och 27:e november

 1. Kommer kommunen att förändra sitt arbete med uppföljningen av kvalitetsvillkoren i avtalen nu när det har kommit fram att den här typen av brott inte rapporteras från polisen till Transportstyrelsen och att det därmed inte räcker att trafikföretagen kontrollerar att giltigt taxileg finns?

  1. Hej,
   Som framgår i Kalibers program har transportstyrelsen börjat se över vilka brott de anser ska rapporteras till dem. Förvaltningen har tillsatt en utredare som ska se över hur vi framöver kan kontrollera att kvalitetsvillkoren uppfylls. Detta arbete kommer ske i dialog med trafikföretagen och berörda myndigheter.

   Vänliga hälsningar
   Peter Norling
   Avdelningschef serviceresor

Kommentarer är stängda.