Publicerad

Trafik runt Älvsborgsbron

Inom kort börjar jobb och skolor och trafiken kommer bli mer intensiv på de flesta ställen. Förbättringsarbeten kommer pågå på Älvsborgsbron till den 15 september så resor över bron och i dess närhet kommer påverkas av detta under några veckor. Serviceresor utför många resor till såväl Kannebäckskolan i Grimmered som Hökegårdsskolan i Länsmansgården där Älvsborgsbron är en viktig länk. Det kommer bli trafikintensiva veckor. Håll dig uppdaterad på trafiken.nu/goteborg

Vi vill påminna dig om:

Du som kör serviceresor i gröna fordon kan använda de särskilda kollektivtrafikpåfarterna i anslutning till bron. (Kör långsamt över vikkäpparna)
Byt bra alternativa vägar med andra förare.
Hör av dig till serviceresors trafikledning när något händer som påverkar er resa.

Serviceresor har även sett över körtiderna kring området.

 All ny information som berör Älvsborgsbron kommer att publiceras här på förarwebben.