Publicerad

Tänk på att följa hastighetsbegränsningarna vid Älvsborgsbron

Trafikverket uppmanar alla att köra försiktigt och långsamt över de vikkäppar som finns i anslutning till Älvsborgsbron. För alla som kör serviceresors fordon är det extra viktigt att respektera detta önskemål för att vi fortsatt ska få ha möjlighet att köra i kollektivtrafikfälten under tiden som bron repareras.