Publicerad

Problem vid Älvsborgsbron

Serviceresor har fått information om att det varit problem för våra gröna fordon att använda kollektivtrafikpåfarterna till Älvsborgsbron. Vi har därför kontaktat Trafikverket. De bekräftar att det har varit en del problem kring uppfarterna till Älvsborgsbron, där många hamnat i kollektivtrafikspåfarterna, och därmed har ordinarie kollektivtrafik har blivit försenad. Man har satt in flaggvakter och det är dessa som hindrat de gröna fordonen. Trafikverket har lovat att informera flaggvakterna om de gröna fordonen under måndagen 24/6. Det är trafikverket som är den beslutande myndigheten i frågan.

Vår förhoppning är därför att det kommer att fungera bra med start under tisdagen 25/6. Vi beklagar de problem som uppstått.