Publicerad 20 kommentarer

Välkommen som förare för serviceresor i Göteborg

Den 1 augusti startar Färdtjänstens nya personbilsavtal. Kraven på dig som förare är högre än förut. Nu kräver vi att alla som kör för oss har genomfört den nya nationella förarcertifieringen. Vi vill höja kvaliteten på färdtjänsten och bidra till att höja statusen på föraryrket.

Alla förare som kör serviceresor för Göteborgs Stad ska genomföra en förarutbildning minst vart sjätte år. Om du har genomfört dagens utbildning (2011 eller senare) med godkänt resultat behöver du inte gå den nya utbildningen förrän giltighetstiden för din utbildning går ut. Läs mer om Utbildningskrav

Den största nyheten för resenärerna är att vi får fler rullstolsbilar och det gör att vi kan ge bättre service till dem som reser med rullstol.

Kraven i avtalet är bland annat:

  1. 100 procent miljöfordon
  2. Fordonen ska vara utrustade med alkolås
  3. Fordon ska vara utrustade med Isa system – ett instrument som gör att trafikföretaget bland annat kan kontrollera att föraren håller hastighetsbegränsningarna.
  4. Rullstolsbilar får nackstöd även på platsen för rullstolen
  5. Ökade utbildningskrav på förarna – nationell certifiering och årliga informationstillfällen

 Företagen som kommer att köra enligt avtalet är:

  • Sandarna Transporter
  • Taxi Göteborg
  • Taxi Kurir
  • Taxi 020

Avtalet gäller från 1 augusti 2012 till och med 30 juni 2015.  Färdtjänsten har sedan rätt att förlänga avtalstiden med upp till 12 månader på oförändrade villkor, dock längst till och med 30 juni 2016.