Fordonskrav för trafikavtal 2016

Avtalet gäller från 1 juli 2016

Grundläggande krav på alla fordon

För att ett fordon ska få användas till serviceresor måste det uppfylla samtliga krav. Det ska vara antingen en personbil, ett klass 4-fordon (även kallat rullstolsbil) eller rullstolsbuss. Fordonet får vara maximalt 7 år gammalt räknat från det datum då fordonet togs i bruk och det måste vara registrerat i vägtrafikregistret.

Detta är exempel på krav, utförligare beskrivning och ytterligare krav finns i avtalstexten.

Fordonet ska vara anpassat för resenärerna
Fordonet ska:

 • ha säten som är funktionella för resenärerna
 • ha klimatanläggning
 • vara utrustat med skolskylt
 • vara utrustat med bilkudde
 • bära färdtjänstens dekal på framrutans högra nedre sida
 • så långt som möjligt innehålla material som inte är allergiframkallande.

Fordonets säkerhetsutrustning
Fordonet ska vara utrustat med:

 • trepunktsbälte och nackstöd för samtliga resenärer
 • lämplig skyddsanordning för bagage
 • reflexväst, brandsläckare, brandfilt och förbandslåda
 • ESP (antisladdsystem)
 • alkolås

Övriga krav

 • Fordonet kunna ta emot och sända realtidsinformation om fordonets hastighet och de hastighetsgränser som gäller.
 • Fordonsnummer ska vara väl synligt