Publicerad

Justerade körtider

Nu är det åter högtrafiktider och mer långsamtgående trafik och andra trafikpåverkande händelser på många ställen i Göteborgsområdet. Vi har under föregående vecka justerat körtiderna i våra system.
Håll dig uppdaterad om trafiken på trafiken.nu och trafikgoteborg.se